خبرها و رویدادها
کلاس آموزشی ایروبیک خواهران سه‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
مسابقات راگبی ساحلی سه‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
مسابقات پاورلیفتینگ شنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
باشگاه ضربان شنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷