نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین دوره آموزشی بسکتبال

برگزاری اولین دوره آموزشی بسکتبال


 تربیت بدنی دانشگاه صنعتی روز سه شنبه مورخ  سوم آبانماه هزار و سیصد و نود و هشت اولین دوره آموزشی بسکتبال را با همکاری هیات بسکتبال شهرستان و آقای اکبر شهسواری از داورهای ملی این رشته برگزار کرد.