نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاههای منطقه 8 با مدیر کل محترم تربیت بدنی

برگزاری جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاههای منطقه 8 با مدیر کل محترم تربیت بدنی


جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاههای منطقه 8  کشور با آقای دکتر محمدحسین علیزاده مدیر کل محترم تربیت بدنی وزارت علوم و همکارانشان از تاریخ 1397/10/22 لغایت 1397/10/23 در محل اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم برگزار گردید