نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران تربیت بدنی

جلسه مدیران تربیت بدنی


جلسه مدیران تربیت بدنی منطقه 8  با حضور خانم دکتر رحمانی نماینده وزارت علوم و آقای دکترسیف الدینی دبیرمنطقه هشت و مدیران تربیت بدنی به میزبانی دانشگاه زرند برگزار گردید.