نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش ورزش صبحگاهی

همایش ورزش صبحگاهی


تربیت بدنی دانشگاه با همکاری هیات ورزشهای همگانی شهرستان در تاریخ 1398/07/29 همایش ورزش صبحگاهی را با حضور هیات رییسه دانشگاه،اساتید و کارکنان و دانشجویان محترم برگزار کرد