اداره تربیت بدنی

3 1366x768 - برگزاری جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاههای منطقه 8 با مدیر کل محترم تربیت بدنی

برگزاری جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاههای منطقه ۸ با مدیر کل محترم تربیت بدنی

جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاههای منطقه ۸ کشور با آقای دکتر محمدحسین علیزاده مدیر کل محترم تربیت بدنی وزارت علوم و همکارانشان از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ در محل اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم برگزار گردید.