اداره تربیت بدنی

7 - مسابقات قویترین مردان دانشگاه

مسابقات قویترین مردان دانشگاه

اولین دوره مسابقات قویترین مردان دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ روبروی ساختمان عمران برگزار می گردد.