اداره تربیت بدنی

12 - مسابقات منطقه 8

مسابقات منطقه ۸

علاقه مندان به شرکت در مسابقات منطقه ۸ به تربیت بدنی دانشگاه مراجعه نمایند

باتشکر علیرضا گلزاری