اداره تربیت بدنی

10 1366x768 - مسابقات ورزشی هفته جوان

مسابقات ورزشی هفته جوان

به مناسبت هفته جوان مسابقات ورزش همگانی در دانشگاه صنعتی برگزار گردید.