اداره تربیت بدنی

13 - همایش پیاده روی

همایش پیاده روی

ازشماعزیزان جهت حضور در همایش پیاده روی دعوت بعمل می آید.

 

باتشکرعلیرضاگلزاری